Galeria fotogràfica

Biografia

Miquel Roca té una àmplia experiència en l’exercici de la professió i la pràctica jurídica, que va iniciar fa més de quaranta anys en els diferents àmbits del Dret dels Negocis i especialment en el del Dret Administratiu i Urbanístic i de la contractació pública directa o indirecta mitjançant les (aleshores) recents societats d’economia mixta. La seva experiència en l’àmbit de les Administracions Públiques el va dur a participar en negociacions i operacions de gran importància per al desenvolupament del país ('project finance' i fusions i adquisicions en diversos sectors). Això li va permetre conèixer molt de primera mà el desenvolupament econòmic espanyol i europeu i, molt especialment, el dels sectors regulats, des d’on va conèixer les formes contractuals més modernes en l’àmbit del Dret Mercantil i Corporatiu. La seva experiència l’ha fet mereixedor d’un reconegut prestigi en l’arbitratge i la mediació.

Així mateix, fou Diputat per Barcelona i President del Grup Parlamentari Català al Congrés dels Diputats des del 1977 fins el 1995.

Va formar part de la Ponència que va elaborar la Constitució del 1978, així com de la Comissió que va redactar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Durant el període 1982-1995 va ser President de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió de Cooperació Bilateral amb l'Administració de l'Estat.

Miquel Roca i Junyent a Barcelona Tribuna