Barcelona Tribuna | Entitats membres organitzadores

Entitats membres organitzadores

   • SEBAP

    Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP)

    La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP), entitat declarada d’interès públic, és una corporació històrica que va iniciar les seves activitats l’any 1822. Durant la seva llarga trajectòria ha participat decisivament en tasques de fort impacte cívic i social, amb iniciatives tan rellevants com la de participar en la fundació de La Caixa.

    La SEBAP és una entitat de servei al progrés del país i de la ciutat. La seva missió és la de contribuir a la definició dels principals reptes del país i, mitjançant el debat i la interlocució amb diferents agents de la nostra societat, col·laborar a fer possible la consecució de nous escenaris desitjats. La voluntat de la SEBAP és també reforçar el paper de la societat civil integrant iniciatives i teixint una xarxa de complicitats.

    www.sebap.com

   • LA VANGUARDIA

    La Vanguardia

    www.lavanguardia.com

 

 • ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS

  Associació Espanyola de Directius

  L'Associació Espanyola de Directius – AED neix el gener del 1996 com a resultat de la fusió entre dues entitats de reconegut prestigi: l'Associació de Directius d'Empresa – ASACE i el Club Financer de Barcelona. Des d'aleshores, s'han adherit a l’AED altres associacions com són Tribuna de Girona i l'European Women's Management Development International Network – EWMD.

  El 2005 l'Associació per al Control i Direcció - ACODI i AED decideixen unir esforços i s'uneixen per crear una entitat de major dimensió que té com a missió potenciar l'agrupació i representació de directius i professionals de l'àmbit empresarial. La nova AED compta actualment amb 1.703 directius associats i 21 socis corporatius.

  Mostra del tarannà integrador d’AED és la seva decisiva contribució a la creació, en 1997, de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos – CEDE, de la qual va ser fundadora. La CEDE, que té per missió agrupar i representar en el seu conjunt a les diferents associacions de directius de l'Estat, aglutina a 41 associacions i més de 75.000 directius, per la qual cosa s'ha constituït com el principal ens representatiu de la classe directiva espanyola.

  Havent superat els seus deu anys d'història, l'entitat segueix sent fidel als seus compromisos fundacionals: impulsar la funció directiva, contribuir al desenvolupament professional dels seus membres i promoure el diàleg entorn de totes les temàtiques relacionades amb la gestió empresarial.

  www.aed96.es